Professionell underhållsplan – 50 år

Upplands fastighetsservice ingår nu i Bredablickgruppen. Som en del av en koncern med heltäckande kompetens inom fastighetsrelaterade tjänster kan vi göra ännu mer nytta för våra kunder! Vi är glada över att från och med nu kunna erbjuda ett stort utbud av kompletterande tjänster utöver fastighetsskötsel och teknisk förvaltning.

En stabil ekonomi och kostnadseffektiv förvaltning är tätt sammanknutet med god planering av fastighetsunderhållet. Därför är vi väldigt nöjda över att via byggkonsulterna på Sustend, som också ingår i Bredblickgruppen, kunna erbjuda marknadens kanske bästa underhållsplan. Sustend Underhållsplan ger er total kontroll över fastighetens underhållsbehov och kostnader för framtida underhållsåtgärder. Underhållsplanerna är pedagogiskt upplagda så att alla ska kunna förstå dem – oavsett bakgrund. Vill ni kunna göra ändringar i underhållsplanen själva kan ni göra det digitalt via webbaplikationen Planima.

Önskar ni hjälp med planering och genomförande av underhållsåtgärderna står Sustend även till tjänst med byggprojektledning.

 

Läs mer på Sustends hemsida om:

> Byggprojektledning
> Underhållsplan
> Besiktningar

Kontaktuppgifter Sustend:

Epost:  info@sustend.se
Telefon: 010-175 69 09