Miljöarbete

Vi är ett miljömedvetet företag med koll på fordon och kemikalier som används i vårt arbete. Vårt mål med miljöarbetet är att minimera företagets negativa miljöpåverkan. Vi strävar efter att helt uteslutande använda miljömärkta maskiner och kemikalier.

En viktig del i vårt miljöarbete är miljöriktiga fordon. I stadskärnan används helt uteslutande elbilar och vi jobbar fortlöpande med att förbättra och förenkla för vår personal att välja det miljösmarta valet. Vi tar mer än gärna fram gröna alternativ i våra tjänster och tipsar om energioptimering och sopsortering och visar skillnader i miljöpåverkan.

Vår målsättning med följande miljöpolicy är att verksamheten på bästa möjliga sätt skall bedrivas i samklang mellan affärsidén och företagets ansvar för miljö och natur. Detta åtagande sammanfattas i följande punkter:

  • Vi ska med hänsyn till en god boendemiljö minimera förbrukningen av energi, vatten och övriga resurser.
  • Vi ska beakta miljöpåverkan och möjligheter till återvinning vid inköp av varor och tjänster samt vid val av arbetsmetoder i vår verksamhet.
  • Vi ska ha kunskap om våra fastigheters miljöstatus.
  • Var och en i vårt företag ska ta ansvar för miljöarbetet i sitt yrkesutövande och alltid följa företagets miljöpolicy.
  • Vi ska underlätta för oss själva och våra kunder att vara miljövänliga.
  • Vi ska vara lyhörda för våra kunders önskemål och synpunkter inom miljöområdet.
  • Vi ska informera kunder om hur vi arbetar miljövänligt.
  • Vi ska prioritera god boendemiljö och arbetsmiljö.
  • Vi ska som företag följa gällande miljölagstiftning med god marginal.