Kvalitetsmässigt arbete

Nöjda kunder är vårt främsta mål. Kvalitét ska genomsyra alla våra uppdrag och samtliga skeden i dem.

Genom strategiskt uppsatta mål och rätt personal är det inte svårt att uppnå våra kvalitetsmål.

Alla våra åtaganden organiseras med hjälp av uppsatta kvalitetsmål, egenkontroll och en uppföljning där vi säkerställer att kvaliteten har följt med från beställning till avslutat arbete.

Upplandsfastighetsservice har som kvalitetspolicy och mål att:

  • varje uppdrag utförs med högsta möjliga kompetens.
  • i första hand alltid utgå ifrån kundnyttan och den av kunden upplevda kvalitén.
  • kunden skall erhålla minst överenskommen kvalitet och omfattning av avtalade tjänster.
  • kvalitetsarbetet skall bedrivas genom samarbete med såväl Uppdragsgivare som underentreprenörer.
  • ha inriktning mot utveckling och successiv förbättring.