Jour

Vår jour är en tjänst för akuta jobb under helg och kvällstid. Alla fastigheter har olika behov och därför har vi personal med bred kompetens och kan erbjuda många olika tjänster, b.la. snöskottning, sandning, istappsjour, avlopp eller låsöppning. Vi prioriterar snabb utryckning och ett professionellt utförande.

Har du frågor eller vill veta mer om vår jour? Slå en signal på 018 – 44 40 900 eller maila till info@upplandsfastighetsservice.se