Ekonomisk förvaltning & Juridiska tjänster

Upplands fastighetsservice ingår nu i Bredablickgruppen. Som en del av en koncern med heltäckande kompetens inom fastighetsrelaterade tjänster kan vi göra ännu mer nytta för våra kunder! Vi är glada över att från och med nu kunna erbjuda ett stort utbud av kompletterande tjänster utöver fastighetsskötsel och teknisk förvaltning.

Ekonomisk förvaltning är ett av fastighetsförvaltningens viktigaste ansvarsområden, och den kan vara både komplicerad och tidskrävande. Bredablickgruppens ekonomer har alla kompetenser som krävs för att ta ett helhetsgrepp om den ekonomiska förvaltningen för såväl bostadsrättsföreningar som små och stora fastighetsbolag.

Med Bredablick som ekonomisk förvaltare får ni en egen kundansvarig som aktivt arbetar med både intäktsanalys, kostnadskontroll, flerårsbudget och resultatuppföljning. Ni kan få hjälp med allt ifrån budget och årsredovisningar till posthantering, hantering av fakturor och utskick av avier. Effektivt, tryggt och pålitligt och i enlighet med gällande lagar och regler.

Bredablick har även jurister med specialistkompetens inom de områden som berör förvaltning, hyresrätt mm och kan erbjuda juridiska tjänster och rådgivning vid behov.

 

Läs mer om ekonomisk förvaltning:

> Bredablick Förvaltning

Kontaktuppgifter Bredablick Förvaltning:

Telefon:  010-177 59 00