Trygg byggprojektledning för små och stora projekt

Upplands fastighetsservice ingår nu i Bredablickgruppen. Som en del av en koncern med heltäckande kompetens inom fastighetsrelaterade tjänster kan vi göra ännu mer nytta för våra kunder! Vi är glada över att från och med nu kunna erbjuda ett stort utbud av kompletterande tjänster utöver fastighetsskötsel och teknisk förvaltning.

Med en professionell byggprojektledare som håller i ert projekt säkerställs att arbetet utförs korrekt, i rätt tid och till rätt pris. Projektledaren är ert beställarombud i samband med alla typer av underhållsarbeten, renoveringar, ny- och ombyggnationer. Hen finns med hela vägen från planeringsstadiet tills att arbetet är helt slutfört.

Vid renoveringar, ombyggnationer och större underhållsprojekt bör alltid en byggprojektledare anlitas. Exempel på projekt som kräver byggprojektledning är fasadmålning, stambyte, takomläggning eller fönsterbyte.

Om du är du osäker på om ditt projekt behöver extern byggprojektledning eller inte, tveka inte att fråga!

 

Läs mer på Sustends hemsida om:

> Byggprojektledning
> Underhållsplan
> Besiktningar

Kontaktuppgifter Sustend:

Epost:  info@sustend.se
Telefon: 010-175 69 09