Vi löser det åt dig.

Upplands fastighetsservice i Uppsala AB är ett lokalt företag som bildades under 90-talet. Vi har sedan starten jobbat med att utvecklas tillsammans med våra kunder. Vi tror att kvalitet och öppen kommunikation är en viktig del i relationen mellan förening och skötsel. Vår idé är enkel, vi satsar på vår personal. Vi vill inte hyra in maskiner, personal eller verktyg som en mellanhand utan väljer istället att utbilda, köpa in och förbereda oss på alla olika delar av fastighetsskötsel. Vi tänker långsiktigt och är inte så krångliga.

Vi utför idag uppdrag åt ca 40 bostadsrättsföreningar, Akademiska hus, Studentstaden, Vasakronan, Rikshem och Uppsala Kommuns Fastighets AB. I företaget arbetar idag ca 30 personer och attityden vi utgår ifrån oavsett uppdrag är: ”Vi löser det!”.

Hur vi arbetar

Vi vill vara det bästa och mest effektiva fastighetsservicebolaget i uppland.
Vår mission är att tillsammans med våra kunder arbeta fram en långsiktig och fungerande relation där lyhördhet, flexibilitet och öppen dialog är nyckelord.
Vår målsättning är att på ett naturligt sätt smälta in i er förening. Vår styrka är att vi kan erbjuda en komplett helhetslösning med både fastighetsförvaltning, teknisk förvaltning och ekonomisk förvaltning – men även skräddarsy en eller två av våra tjänster separat. Vi har den erfarenhet som krävs och är väl förberedda för alla åtaganden, både i utbildning och utrustning, som en fastighet kräver. Vi har otroligt kompetent personal och behöver därför inte hyra in varken maskiner eller experter. Vi löser det åt dig!

Några från vårt team

Marcus Karlsson
Marcus KarlssonVD
018-4440902
marcus@upplandsfastighetsservice.se
Emelie Arnbom
Emelie ArnbomVVD (mammaledig)
018-4440906
emelie@upplandsfastighetsservice.se
Tobias Friberg
Tobias FribergVVD / Arbetsledare
018-4440925
tobias.f@upplandsfastighetsservice.se
Sofia Karlsson
Sofia KarlssonAdministratör
018-4440903
sofia@upplandsfastighetsservice.se