Ekonomisk förvaltning

/Ekonomisk förvaltning

https://www.sbc.se/

Vi erbjuder även ekonomisk förvaltning till Bostadsrättsföreningar, där har vi valt att samarbeta med SBC som hjälper Bostadsrättsföreningar stora som små.

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter och har funnits sedan 1921. SBC erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk expertis. Bolaget tillhandahåller kundportalen Vår Brf med tillhörande app för mobiltelefon samt utbildningar som t.ex. Styrelsecertifiering. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget är noterat på NGM Equity och omsatte år 2018, 436 mkr i koncernen.
.